Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je utorok, 23.7.2024, 20:09:22

Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, utorok 23. 7. 2024
zamračené 29 °C 20 °C
streda 24. 7. slabý dážď 27/17 °C
štvrtok 25. 7. polojasno 26/14 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 27/13 °C

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Obsah

O metóde LEADER 

1Slovo Leader znamená skratku z francúzskeho slova Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale, čo v preklade znamená„spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka“.LEADER je jedna zo štyroch iniciatív Európskej únie, ktorá sa už od roku 1991 uplatňuje vo viacerých štátoch EÚ (Írsko, Francúzsko, Fínsko, Česká republika). Je súčasťou Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 ako os 4 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Cieľom prístupu Leader je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce - na báze partnerstva - prekonali nové problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia.

Princípy prístupu Leader:

 • podpora integrovaného a trvalo udržateľného rozvoja vedeného zdola nahor,
 • partnerstvo viacerých inštitúcií z rôznych sektorov (územná samospráva, podnikateľský sektor, štátna správa a tretí sektor), pričom verejný sektor je zastúpený maximálne 50 percentnou účasťou v rozhodovacích orgánoch,
 • spoločné rozhodovanie o budúcnosti rozvoja územia, prevzatie zodpovednosti zaň, koncentrácia zdrojov do rozvojových priorít a vzájomná koordinácia týchto priorít s externým prostredím,
 • využitie miestnych zdrojov – prírodných, materiálnych, ľudských, finančných – a ich inovatívne využitie pre tvorbu pridanej hodnoty v území, tvorba pracovných príležitostí a zvyšovanie príjmov pre vidiecke obyvateľstvo vo všeobecnosti,
 • rozvoj občianskej spoločnosti na miestnej úrovni.

 

Miestna akčná skupina (v skratke MAS) je názov pre nový druh spolupráce zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora (t. j. zástupcov obcí, miestnych podnikateľov, miestnych spolkov a združení). Ide o územie podporované v rámci osi LEADER.

Na Slovensku sa MAS môžu stať občianske združenia, ktoré sú na základe hodnotenia rozvojovej stratégie vybraté Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a je im udelený Štatút MAS. Týmto rozhodnutím získajú aj finančné prostriedky na realizáciu svojej rozvojovej stratégie.

Každá miestna akčná skupina musí spĺňať základné podmienky týkajúce sa partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja: 

 • MAS má právnu subjektivitu,
 • územie MAS musí byť geograficky súvislé vidiecke územie s počtom obyvateľov od 10 000 do 150 000, vrátane miest s počtom obyvateľov do 20 000,
 • MAS má povinné riadiace a rozhodovacie orgány, ktoré rozhodujú o spravovaní verejných prostriedkov (riadiaci orgán, výberová komisia, monitorovací a kontrolný výbor),
 • všetky rozhodovacie orgány MAS musí tvoriť minimálne 50 % zástupcov zo súkromného (vrátane občianskeho) sektora a maximálne 50 % zástupcov verejného sektora,
 • administratívnu a prevádzkovú činnosť MAS zabezpečuje Kancelária MAS (manažér MAS, administratívny pracovník a účtovník ),
 • MAS musí mať vypracovanú stratégiu rozvoja územia s jasne určenými prioritami, opatreniami a aktivitami.