Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 16.6.2024, 20:28:07

Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 16. 6. 2024
slabý dážď 24 °C 15 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 26/13 °C
utorok 18. 6. polojasno 28/17 °C
streda 19. 6. oblačno 28/18 °C

Obsah

Výzva IROP-CLLD-Q399-512-002 (celková alokácia: 90 000,- €)
Žiadané príspevky (v schvaľovaní)
1. hodnotiace kolo k 16.09.2020 54 074,60 €
2. hodnotiace kolo k 16.12.2020 0,00 €
3. hodnotiace kolo k 16.03.2021 0,00 €
4. hodnotiace kolo k 16.06.2021 0,00 €
5. hodnotiace kolo k 16.09.2021 10 984,64 €
6. hodnotiace kolo k 16.12.2021 0,00 €
7. hodnotiace kolo k 16.03.2022 11 799.63 €
8. hodnotiace kolo k 16.06.2022 0,00 €
9. hodnotiace kolo k 16.09.2022 37 284,18 €
10. hodnotiace kolo k 16.12.2022 0,00 €
11. hodnotiace kolo k 16.03.2023 0,00 €
12. hodnotiace kolo k 16.05.2023 0,00 €
13. hodnotiace kolo k 16.06.2023 0,00 €
14. hodnotiace kolo k 17.07.2023 0,00 €
15. hodnotiace kolo k 16.08.2023 0,00 €
16. hodnotiace kolo k 18.09.2023 0,00 €
17. hodnotiace kolo k 16.10.2023 0,00 €
18. hodnotiace kolo k 16.11.2023 0,00 €
   
Disponibilný zostatok 
k 30.06.2021 35 925,40 €
k 24.08.2021 55 925,40 €
k 14.09.2021 59 667,26 €
k 21.10.2021 48 682,62 €
k 11.04.2022 36 882,99 €
k 22.07.2022 37 284,18 €
k 07.02.2023 5 407,40 €
k 07.12.2023 37 284,18 €

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q399-512-002

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" oznamuje žiadateľom, že z dôvodu ukončenia realizácie aktivít projetku "Implementácia stratégie CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  plánuje uzavrieť výzvu dňa 31.12.2023. Po tomto termíne už nebude možné v rámci tejto výzvy predkladať Žiadosti o príspevok. 

 


Výzva IROP-CLLD-Q399-512-002 - aktualizácia č. 1

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  oznamuje, že vydáva aktualizáciu č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q399-512-002.

Dátum vydania aktualizácie:    10.05.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:  17.05.2023 

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Informácia o aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q399-512-002

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9 a verzia 2.0
  • aktualizáciou výzvy sa upravuje termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho   12. hodnotiaceho kola na 16.5.2023. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola, a to vždy  k 16.  dňu príslušného mesiaca
 • Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v častiach 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v časti 4 Harmonogram realizácie aktivít a v časti 10 Čestné vyhlásenie žiadateľa  v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 2.0
 • Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky v časti Popis oprávnenej aktivity v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
 • Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky v stĺpci Čas plnenia a príslušné poznámky pod čiarou v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
 • Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov
  • Aktualizáciou výzvy sa mení hodnotiace kritérium Finančná charakteristika žiadateľa v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
  • aktualizáciou výzvy sa mení Celkový maximálny počet bodov a minimálny počet bodov na splnenie hodnotiacich kritérií
 • Príloha č. 3 Formulára ŽoPr – Úverový prísľub
  • aktualizáciou výzvy došlo k prečíslovaniu prílohy na č. 2
 • Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu
  • aktualizáciou výzvy došlo k prečíslovaniu prílohy na č. 5
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú Inštrukcie a upozornenia k vyplneniu rozpočtu projektu v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
 • Príloha č. 7 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
  • aktualizáciou výzvy došlo k prečíslovaniu prílohy na č. 6
  • aktualizáciou výzvy sa použil formulár prílohy s technickou úpravou zo vzoru v IM CLLD verzia 1.9
 

Prílohy k výzve:

 
 
 
 
Prílohy k Žiadosti o príspevok:
 
 
 
 

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy. 

 


Výzva: IROP-CLLD-Q399-512-002 - aktualizácia dokumentov výzvy

Aktualizácia v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len MIRRI SR) boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina) nahradením loga MPRV SR  logom MIRRI SR.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-512-002

Dátum vyhlásenia: 16.06.2020

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 16.09.2020

2. kolo - termín uzavretia 16.12.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 16. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-Q399-512-002

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

      Príloha č. 00 ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

      Príloha č. 01 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

      Príloha č. 02 ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 


Výzva: IROP-CLLD-Q399-512-002

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-512-002

Dátum vyhlásenia: 16.06.2020

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 16.09.2020

2. kolo - termín uzavretia 16.12.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 16. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-Q399-512-002

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov 

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov projektu

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy k Žiadosti o príspevok

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

     Príloha č. 00 ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach 

     Príloha č. 01 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

     Príloha č. 02 ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie