Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je utorok, 27.7.2021, 7:20:53

Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 7. 2021
mierny dážď 30 °C 18 °C
streda 28. 7. mierny dážď 31/18 °C
štvrtok 29. 7. slabý dážď 31/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Putovná výstava

Navigácia

Obsah

Výzva IROP-CLLD-Q399-512-002 (celková alokácia 90 000,- €)
Žiadané príspevky (v schvaľovaní)
1. HK 2. HK 3. HK 4. HK 5. HK 6. HK 7. HK 8. HK 9. HK
k 16.9.2020 k 16.12.2020 k 16.3.2021 k 16.6.2021 k 16.9.2021 k 16.12.2021      
54 074,60 0 0 0          
Schválené príspevky
    disponib. zostatok k  
    disponib. zostatok k  

Výzva: IROP-CLLD-Q399-512-002 - aktualizácia dokumentov výzvy

Aktualizácia v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len MIRRI SR) boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina) nahradením loga MPRV SR  logom MIRRI SR.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-512-002

Dátum vyhlásenia: 16.06.2020

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 16.09.2020

2. kolo - termín uzavretia 16.12.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 16. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-Q399-512-002

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

      Príloha č. 00 ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

      Príloha č. 01 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

      Príloha č. 02 ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 


Výzva: IROP-CLLD-Q399-512-002

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-512-002

Dátum vyhlásenia: 16.06.2020

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 16.09.2020

2. kolo - termín uzavretia 16.12.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 16. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-Q399-512-002

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov 

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov projektu

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy k Žiadosti o príspevok

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

     Príloha č. 00 ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach 

     Príloha č. 01 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

     Príloha č. 02 ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 1. hodnotiacom kole
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 1. hodnotiaceho kola k 16.09.2020: 54 074,60 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 35 925,40 €
 
Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 2. hodnotiacom kole
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 2. hodnotiaceho kola k 16.12.2020: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 35 925,40 €

 

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 3. hodnotiacom kole k 16.03.2021

- výška žiadaného príspevku v 3. hodnotiacom kole: 0,00 €

- výška žiadaného príspevku za všetky hodnotiace kolá kumulatívne: 54 074,60 €

Informácie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške fin. prostriedkov k 16.03.2021

- disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov: 90 000,00 €

- výška schválených príspevkov: 0,00 €

 

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 4. hodnotiacom kole k 16.06.2021

- výška žiadaného príspevku v 4. hodnotiacom kole: 0,00 €

- výška žiadaného príspevku za všetky hodnotiace kolá kumulatívne: 54 074,60 €