Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 16.6.2024, 21:44:59

Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 16. 6. 2024
slabý dážď 24 °C 15 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 26/13 °C
utorok 18. 6. polojasno 28/17 °C
streda 19. 6. oblačno 28/18 °C

Obsah

Výzva IROP-CLLD-Q399-511-001 (celková alokácia: 300 000,- €)
Žiadané príspevky (v schvaľovaní)
1. hodnotiace kolo k 26.06.2020 24 997,50 €
2. hodnotiace kolo k 28.09.2020  0,00 €
3. hodnotiace kolo k 28.12.2020  0,00 €
4. hodnotiace kolo k 26.03.2021 16 056,70 €
5. hodnotiace kolo k 28.06.2021   0,00 €
6. hodnotiace kolo k 27.09.2021 100 000,00 €
7. hodnotiace kolo k 27.12.2021 0,00 €
8. hodnotiace kolo k 26.03.2022 0,00 €
9. hodnotiace kolo k 27.06.2022 0,00 €
10. hodnotiace kolo k 26.09.2022 0,00 €
11. hodnotiace kolo k 27.12.2022 0,00 €
12. hodnotiace kolo k 26.01.2023 0,00 €
13. hodnotiace kolo k 27.02.2023 0,00 €
14. hodnotiace kolo k 27.03.2023 79 994,46 €
15. hodnotiace kolo k 26.04.2023 0,00 €
16. hodnotiace kolo k 26.05.2023 48 804,80 €
17. hodnotiace kolo k 26.06.2023 0,00 €
18. hodnotiace kolo k 26.07.2023 0,00 €
19. hodnotiace kolo k 28.08.2023 0,00 €
20. hodnotiace kolo k 26.09.2023 0,00 €
21. hodnotiace kolo k 26.10.2023 0,00 €
22. hodnotiace kolo k 27.11.2023 0,00 €
Disponibilný zostatok 
k 06.05.2021 275 002,50 €
k 26.05.2021 258 945,80 €
k 19.07.2021 265 574,12 €
k 02.08.2021 265 686,32 €
k 03.11.2022 267 280,77 €
k 03.05.2023 187 286,31 €
k 16.06.2023 138 481,51 €

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q399-511-001

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" oznamuje žiadateľom, že z dôvodu ukončenia realizácie aktivít projetku "Implementácia stratégie CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  plánuje uzavrieť výzvu dňa 31.12.2023. Po tomto termíne už nebude možné v rámci tejto výzvy predkladať Žiadosti o príspevok. 

 


 

Výzva IROP-CLLD-Q399-511-001 - aktualizácia č. 3

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  oznamuje, že vydáva aktualizáciu č. 3 Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q399-511-001.
 
Dátum vydania aktualizácie:    25.01.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:  27.01.2023 
 
Predmetom aktualizácie č. 3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 2 výzvy.
 
 
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9 a verzia 2.0
 • Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v častiach 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v časti 4 Harmonogram realizácie aktivít a v časti 10 Čestné vyhlásenie žiadateľa  v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 2.0
 • Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky v časti Popis oprávnenej aktivity v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
  • aktualizáciou výzvy sa upravuje oprávnenosť výdavkov pre skupinu 023 – Dopravné prostriedky v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 2.0
 • Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky v stĺpci Čas plnenia a príslušné poznámky pod čiarou v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
 • Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov
  • Aktualizáciou výzvy sa mení vylučujúce kritérium Vytvorenie pracovného miesta a hodnotiace kritérium Hodnota vytvoreného pracovného miesta v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 2.0
 • Príloha č. 2 Formulára ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku
  • aktualizáciou výzvy sa sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
 • Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu
  • aktualizáciou výzvy došlo k prečíslovaniu prílohy na č. 5
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú Inštrukcie a upozornenia k vyplneniu rozpočtu projektu zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
 • Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
  • aktualizáciou výzvy došlo k prečíslovaniu prílohy na č. 6
 • Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Finančná analýza
  • aktualizáciou výzvy došlo k prečíslovaniu prílohy na č. 7
  • aktualizáciou výzvy sa použil formulár prílohy s technickou úpravou na 40 rokov
 • Príloha č. 6a Formulára ŽoPr – Inštrukcie k finančnej analýze
  • aktualizáciou výzvy došlo k prečíslovaniu prílohy na č. 7a
 • Príloha č. 10 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci
  • aktualizáciou výzvy došlo k prečíslovaniu prílohy na č. 11
 
 
Prílohy k výzve:
 
 
 
 
Prílohy k Žiadosti o príspevok:
 
 
 
 
 
 
 
 
​​​​​Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.
 

Výzva IROP-CLLD-Q399-511-001 - aktualizácia č. 2

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  oznamuje, že vydáva aktualizáciu č. 2 Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q399-511-001.
 
Dátum vydania aktualizácie:     01.12.2022
Dátum účinnosti aktualizácie:   02.12.2022
 
Predmetom aktualizácie je zmena dĺžky hodnotiaceho kola výzvy (skrátenie hodnotiaceho kola). Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 26. dňu príslušného mesiaca.
 
Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy.
 
 
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
1. Výzva na predkladanie žiadosti o príspevok.
 
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.
 
 
Prílohy k výzve:
 
Prílohy k Žiadosti o príspevok
 
 

Výzva IROP-CLLD-Q399-511-001 - aktualizácia č. 1

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  oznamuje, že v súvislosti s aktualizáciou Implementačného modelu CLLD, verzia 1.6 vydáva aktualizáciu č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q399-511-001.
 
Dátum vydania aktualizácie:     29.04.2021
Dátum účinnosti aktualizácie:   30.04.2021
 
Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu a jej príloh.

Informácia o aktualizácii č. 1 Výzvy IROP-CLLD-Q399-511-001

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
 3. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku – AKTUALIZOVANÁ PODĽA VZOROVÉHO DOKUMENTU
 4. Príloha č. 3 Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach – ZRUŠENÁ
 5. Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (formulár úverového prísľubu) - ZRUŠENÁ
 6. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu – PREČÍSLOVANÁ na č. 4, AKTUALIZOVANÁ PODĽA VZOROVÉHO DOKUMENTU
 7. Príloha č. 7 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie – PREČÍSLOVANÁ na č. 5
 8. Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza – PREČÍSLOVANÁ na č. 6
 9. Príloha č. 8a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze – PREČÍSLOVANÁ na č. 6a
 10. Príloha č. 12 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci – PREČÍSLOVANÁ na č. 10
 11. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov  AKTUALIZOVANÁ PODĽA VZOROVÉHO DOKUMENTU
 12. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu – AKTUALIZOVANÁ PODĽA VZOROVÉHO DOKUMENTU
 13. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov – AKTULIZOVANÁ PODĽA VZOROVÉHO DOKUMENTU

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

 
Prílohy k výzve:
 
 
 
 
Prílohy k Žiadosti o príspevok:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výzva: IROP-CLLD-Q399-511-001 - aktualizácia dokumentov výzvy

Aktualizácia v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len MIRRI SR) boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina) nahradením loga MPRV SR  logom MIRRI SR.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-511-001

Dátum vyhlásenia: 26.03.2020

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 26.06.2020

2. kolo - termín uzavretia 26.09.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 26. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-Q399-511-001

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr. - Vyhlásenie o veľkosti podniku

Príloha č. 02a ŽoPr -Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku

01 Príklad - zadanie

02 Modelové vyhlásenie

03 Hlavná príloha

04 Príloha A

05 Príloha B

06 Tlačivá o prepojení - prepojené so žiadateľom

07 Tlačivá o partnerstve

08 Tlačivá o prepojení - prepojené s partnerom

100 Výsledok komplet

Príloha č. 03 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03a ŽoPr - Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03b ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 04 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha č. 08 ŽoPr - Finančná analýza

Príloha č. 08a ŽoPr - Inštrukcie k finančnej analýze

Príloha č. 12 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci

 


Výzva: IROP-CLLD-Q399-511-001

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-511-001

Dátum vyhlásenia: 26.03.2020

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 26.06.2020

2. kolo - termín uzavretia 26.09.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 26. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-Q399-511-001 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov 

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku

Príloha č. 02a ŽoPr - Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku

01 Príklad - zadanie

02 Modelové vyhlásenie

03 Hlavná príloha

04 Príloha A

05 Príloha B

06 Tlačivá o prepojení - prepojené so žiadateľom

07 Tlačivá o partnerstve 

08 Tlačivá o prepojení - prepojené s partnerom

100 Výsledok komplet

Príloha č. 03 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03a ŽoPr - Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03b ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 04 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha č. 08 ŽoPr - Finančná analýza

Príloha č. 08a ŽoPr - Inštrukcie k finančnej analýze

Príloha č. 12 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci