Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je utorok, 27.7.2021, 8:20:25

Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 7. 2021
mierny dážď 30 °C 18 °C
streda 28. 7. mierny dážď 31/18 °C
štvrtok 29. 7. slabý dážď 31/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Výzva IROP-CLLD-Q399-511-001 (celková alokácia 300 000,- €)
Žiadané príspevky (v schvaľovaní)
1. HK 2. HK 3. HK 4. HK 5. HK 6. HK 7. HK 8. HK 9. HK
k 26.6.2020 k 28.9.2020 k 28.12.2020 k 26.3.2021 k 28.6.2021 k 27.9.2021 k 27.12.2021    
24 997,50 0 0 16 056,70 0        
Schválené príspevky
k 6.5.2021 24 997,50 disponib. zostatok k 6.5.2021 275 002,50
k 26.5.2021 41 054,20 disponib. zostatok k 26.5.2021 258 945,80

Výzva IROP-CLLD-Q399-511-001 - aktualizácia č. 1

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  oznamuje, že v súvislosti s aktualizáciou Implementačného modelu CLLD, verzia 1.6 vydáva aktualizáciu č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q399-511-001.
 
Dátum vydania aktualizácie:     29.04.2021
Dátum účinnosti aktualizácie:   30.04.2021
 
Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu a jej príloh.

Informácia o aktualizácii č. 1 Výzvy IROP-CLLD-Q399-511-001

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
 3. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku – AKTUALIZOVANÁ PODĽA VZOROVÉHO DOKUMENTU
 4. Príloha č. 3 Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach – ZRUŠENÁ
 5. Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (formulár úverového prísľubu) - ZRUŠENÁ
 6. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu – PREČÍSLOVANÁ na č. 4, AKTUALIZOVANÁ PODĽA VZOROVÉHO DOKUMENTU
 7. Príloha č. 7 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie – PREČÍSLOVANÁ na č. 5
 8. Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza – PREČÍSLOVANÁ na č. 6
 9. Príloha č. 8a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze – PREČÍSLOVANÁ na č. 6a
 10. Príloha č. 12 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci – PREČÍSLOVANÁ na č. 10
 11. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov  AKTUALIZOVANÁ PODĽA VZOROVÉHO DOKUMENTU
 12. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu – AKTUALIZOVANÁ PODĽA VZOROVÉHO DOKUMENTU
 13. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov – AKTULIZOVANÁ PODĽA VZOROVÉHO DOKUMENTU

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

 
Prílohy k výzve:
 
 
 
 
Prílohy k Žiadosti o príspevok:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výzva: IROP-CLLD-Q399-511-001 - aktualizácia dokumentov výzvy

Aktualizácia v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len MIRRI SR) boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina) nahradením loga MPRV SR  logom MIRRI SR.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-511-001

Dátum vyhlásenia: 26.03.2020

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 26.06.2020

2. kolo - termín uzavretia 26.09.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 26. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-Q399-511-001

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr. - Vyhlásenie o veľkosti podniku

Príloha č. 02a ŽoPr -Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku

01 Príklad - zadanie

02 Modelové vyhlásenie

03 Hlavná príloha

04 Príloha A

05 Príloha B

06 Tlačivá o prepojení - prepojené so žiadateľom

07 Tlačivá o partnerstve

08 Tlačivá o prepojení - prepojené s partnerom

100 Výsledok komplet

Príloha č. 03 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03a ŽoPr - Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03b ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 04 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha č. 08 ŽoPr - Finančná analýza

Príloha č. 08a ŽoPr - Inštrukcie k finančnej analýze

Príloha č. 12 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci

 


Výzva: IROP-CLLD-Q399-511-001

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-511-001

Dátum vyhlásenia: 26.03.2020

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 26.06.2020

2. kolo - termín uzavretia 26.09.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 26. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-Q399-511-001 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov 

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku

Príloha č. 02a ŽoPr - Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku

01 Príklad - zadanie

02 Modelové vyhlásenie

03 Hlavná príloha

04 Príloha A

05 Príloha B

06 Tlačivá o prepojení - prepojené so žiadateľom

07 Tlačivá o partnerstve 

08 Tlačivá o prepojení - prepojené s partnerom

100 Výsledok komplet

Príloha č. 03 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03a ŽoPr - Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03b ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 04 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha č. 08 ŽoPr - Finančná analýza

Príloha č. 08a ŽoPr - Inštrukcie k finančnej analýze

Príloha č. 12 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci 

 


Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 1. hodnotiacom kole 
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 1. hodnotiaceho kola k 26.06.2020: 24 997,50 €
Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 2. hodnotiacom kole

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 2. hodnotiaceho kola k 26.09.2020: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 275 002,50 €
 
Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 3. hodnotiacom kole

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 3. hodnotiaceho kola k 26.12.2020: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 275 002,50 €
 
 
Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 4. hodnotiacom kole k 26.03.2021
- výška žiadaného príspevku v 4. hodnotiacom kole: 16 056,70 €
- výška žiadaného príspevku za všetky hodnotiace kolá kumulatívne:  41 054,20 €
 
Informácie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške fin. prostriedkov k 06.05.2021
- disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov: 275 002,50 €
- výška schválených príspevkov: 24 997,50 €
 
Informácie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške fin. prostriedkov k 26.05.2021
- disponibilná  indikatívna výška fin. prostriedkov: 258 945,80 €
- výška schválených príspevkov: 16 056,70 €
 
Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po uzavretom 5. hodnotiacom kole k 28.06.2021
- výška žiadaného príspevku v 5. hodnotiacom kole: 0 €
- výška žiadaného príspevku za všetky hodnotiace kolá kumulatívne:  41 054,20 €