Navigácia

Obsah

logologo

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2021-Op12 vyhlásenej  Nitrianskym samosprávnym  krajom v  rámci Nástroja 1 LEADER NSK a z tohto dôvodu vyhlasuje  dňa 05.02.2021  na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v termíne od 05.02.2021 do 04.03.2021, pre opatrenia: 

 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu bude počas pracovných dní od 05.02.2021 do 04.03.2021  v čase od 11:00 do 15:00 hod. (alebo podľa dohody) v kancelárii  MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vo Veľkých Vozokanoch (budova Materskej školy). Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19 je potrebné sa vopred ohlásiť a to buď telefonicky: 037/381 01 89, 0908 278 056 alebo prostredníctvom e-mailu: manazer@ozpozitavie-sirocina.sk alebo panikova.mas@gmail.com. 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spomínanej výzvy neváhajte kontaktovať našu kanceláriu.

Výzva PŠ/NSK/LEADER/2021

Prílohy k výzve:

Projektový návrh - žiadosť o dotáciu (formulár)

Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh)

Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 1.

Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 2.

Usmernenie k enviromentálnym aktivitám

Všeobecne záväzné nariadenie NSK č. 9/2020

Programový manuál (PM 1):

Programový manuál (PM 1)