Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je utorok, 23.7.2024, 19:57:16

Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, utorok 23. 7. 2024
zamračené 29 °C 20 °C
streda 24. 7. slabý dážď 27/17 °C
štvrtok 25. 7. polojasno 26/14 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 27/13 °C

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Valné zhromaždenie OZ

Obsah

Spájajú nás tradície

Spájajú nás tradície

SPÁJAJÚ NÁS TRADÍCIE / SPOJUJÍ NÁS TRADICE

 

Identifikácia konečného prijímateľa:

Názov konečného prijímateľa:

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

Názov projektu:

Spájajú nás tradície / Spojují nás tradice

Partneri projektu:

MAS Region HANÁ, z.s. (ČR – Olomoucký kraj)

MAS Bystřička, o.p.s. (ČR – Olomoucký kraj)

Kód projektu:

422051100008

Číslo zmluvy o NFP:

0542008

Schválená výška NFP:

38 975,00 €

Vyčerpaná výška NFP:

33 411,33 €

 

Naplnenie cieľa projektu definovaného v ŽoNFP:

Hlavným cieľom projeku "Spájajú nás tradície" bolo rozvíjať spoluprácu a partnerstvo mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ , regiónu HANÁ a regiónu Bystřička v oblasti tradičných remesiel, činnosti spolkov, ľudového folklóru a s tým spojené zvýšenie atraktívnosti regiónov pre stálych obyvateľov ako aj návštevníkov v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

 

Pre splnenie hlavného cieľa projektu bolo potrebné naplniť špecifické ciele projektu :

 • Kultúrna výmena a vzájomné poznávanie všetkých partnerských regiónov
 • Oživenie tradičných remesiel a umenia
 • Oživenie spoločenského života na vidieku
 • Prenesenie znalostí na mladšiu generáciu
 • Upevnenie väzieb medzi regiónmi, nadviazanie spolupráce na úrovni spolkov a klubov
 • Výmena  príkladov dobrej praxe
 • Propagácia historického dedičstva našich regiónov.

 

Definovaný hlavný cieľ a aj čiastkové ciele projektu nadnárodnej spolupráce „Spájajú nás tradície“, určené v ŽoNFP boli naplnené prostredníctvom organizovania jednotlivých podujatí, kultúrno – spoločenských akcií, výstav v územiach všetkých partnerov projektu.

 

Naplnenie aktivít projektu definovaných v ŽoNFP:

Zimno - jarný festival ochotníckych divadiel v obci Nová Ves nad Žitavou

Aktivita sa uskutočnila v dňoch 20 – 22. 04. 2012 v Dome kultúry obce Nová Ves nad Žitavou. Vystúpili 4 divadelné súbory z partnerských regiónov:

 • Divadelný súbor Volkovce (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • Ryvajvl Balšovo těatra (ČR – MAS Region Haná)
 • VAD Veľká Bystřice (ČR – MAS Bystřička)
 • Ochotníci Těšetice (ČR – MAS Region Haná)

Zmeny v rámci organizovania tejto aktivity s plánom v ŽoNFP boli vykonané v posunutí dátumu uskutočnenia aktivity z mesiaca 03-2012 na 04-2012 a tiež v úprave počtu vystupujúcich divadelníkov a divadelných súborov o čom bolo podané hlásenie o zmene v mesiaci 04/2012.

Letno – jesenný festival ochotníckych divadiel v obci Veľké Vozokany

Aktivita sa uskutočnila v dňoch 13 – 15. 07. 2012 v Kultúrnom dome obce Veľké Vozokany. Vystúpilo 5 divadelných súborov z partnerských regiónov:

 • Divadelný súbor Čaradice (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • Loutkové divadlo Kašpárkovi kamarádi – TJ Sokol Olšany u Prostějova (ČR – MAS Region Haná)
 • Divadelní soubor kulturního střediska Velká Bystřice (ČR – MAS Bystřička)
 • Za dveřmi, o.s. – Ochotnické divadlo Náměšť na Hané (ČR – MAS Region Haná)
 • Divadelný súbor Veľké Vozokany (SR – MAS Požitavie – Širočina)

Zmeny v rámci organizovania tejto aktivity s plánom v ŽoNFP boli vykonané v posunutí dátumu uskutočnenia aktivity z mesiaca 08-2012 na 07-2012 a tiež v úprave počtu vystupujúcich divadelníkov a divadelných súborov o čom bolo podané hlásenie o zmene v mesiaci 04/2012.

V rámci tejto aktivity projektu spolupráce „Spájajú nás tradície“ bolo nakúpené „ozvučenie, javisková technika a divadelné svetlá“ a taktiež bola zabezpečená propagácia tejto aktivity prostredníctvom plagátov, brožúr, banera, obecnými rozhlasmi a obecnými výveskami.

 

Remeselné trhy

Remeselné trhy sa uskutočnili v dňoch 18 – 20. 05. 2012 v priestoroch Arboréta Mlyňany SAV, ktoré sa nachádza v KÚ obce Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany pri príležitosti osláv Ambrózyho dní 2012 na ktorých si Arborétum pripomenulo 120 rokov založenia. Tejto aktivity sa zúčastnili remeselníci a zruční ľudia zo všetkých partnerských regiónov projektu „Spájajú nás tradície“

V rámci tejto aktivity bolo zakúpených 15 prezentačných stánkov, ktoré budú slúžiť pri organizovaní podujatí podobného zamerania – remeselné ukážky a taktiež bola zabezpečená propagácia tejto aktivity prostredníctvom plagátov, brožúr, banera, obecnými rozhlasmi a obecnými výveskami.

 

Putovná výstava

Putovná výstava „Srdcom a rukama“ zostavená z výrobkov remeselníkov zo všetkých partnerských regiónov putovala v každej obci mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ (15 obcí) od 13.05.2012 do 26.08.2012 , pričom v každej obci sa nachádzala návštevná kniha, ktorá slúži ako podporný dokument k overeniu realizácie projektu a spätná väzba verejnosti na realizáciu aktivity.

V rámci tejto aktivity boli zakúpené prezentačné panely, vytríny, prenosné bedne a krabice a iný spotrebný materiál, aby sa zabránilo poškodeniu a znehodnoteniu výrobkov. Panely a vytríny Slovenskej časti projektu sú trvalo uložené v obci Nová Ves nad Žitavou a prenosné bedne a krabice slúžia pre potreby kancelárie MAS v Malých Vozokanoch.

Propagácia putovnej výstavy bola zabezpečená – plagátmi, obecnými výveskami a obecnými rozhlasmi.

 

Folklórny festival Požitavie - Širočina

Folklórny festival Požitavie - Širočina sa uskutočnili dňa 22. 09. 2012 v priestoroch Amfiteátra obce Nemčiňany. Tejto aktivity sa zúčastnili folklórne súbory zo všetkých partnerských regiónov projektu „Spájajú nás tradície“

 • SZ Kľačianky (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • TS Nezábudka (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy (ČR – MAS Bystřička)
 • FS Širočina (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • Hanáčti škrevani (ČR – MAS Bystřička)
 • FS Lipa (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • FS Haná Veľká Bystřice (ČR – MAS Bystřička)
 • FS Volkovčianka (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • Šumica (ČR – MAS Region Haná)
 • HS Nemčinianka (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • DH Vozokanka  (SR – MAS Požitavie – Širočina)

 

Zmeny v rámci organizovania tejto aktivity s plánom v ŽoNFP boli vykonané v zmene miesta organizácie v rámci územia MAS (obec Čierne Kľačany – obec Nemčiňany), v posunutí dátumu uskutočnenia aktivity z mesiaca 06-2012 na 09-2012, tiež v úprave počtu vystupujúcich folklóristov a folklórnych súborov o čom bolo podané hlásenie o zmene v mesiaci 04/2012

 

Propagácia folklórneho festivalu bola zabezpečená – plagátmi, obecnými výveskami a obecnými rozhlasmi.

 

V rámci činností ochrany spoločného kultúrneho bohatstva boli v obciach Nová Ves nad Žitavou, Vieska nad Žitavou, Veľké Vozokany a Čierne Kľačany inštalované historicko – náučné tabule, ktoré mapujú dôležité historické udalosti v území MAS Požitavie – Širočina.

 

Vytvorené: 5. 5. 2015
Posledná aktualizácia: 5. 5. 2015 15:12
Autor: