Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je streda, 22.5.2024, 10:03:59

Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 12 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 23/11 °C
piatok 24. 5. silný dážď 19/14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 22/12 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Divadelný súbor Volkovce

Obsah

SPÁJAJÚ NÁS TRADÍCIE / SPOJUJÍ NÁS TRADICE

 

Identifikácia konečného prijímateľa:

Názov konečného prijímateľa:

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

Názov projektu:

Spájajú nás tradície / Spojují nás tradice

Partneri projektu:

MAS Region HANÁ, z.s. (ČR – Olomoucký kraj)

MAS Bystřička, o.p.s. (ČR – Olomoucký kraj)

Kód projektu:

422051100008

Číslo zmluvy o NFP:

0542008

Schválená výška NFP:

38 975,00 €

Vyčerpaná výška NFP:

33 411,33 €

 

Naplnenie cieľa projektu definovaného v ŽoNFP:

Hlavným cieľom projeku "Spájajú nás tradície" bolo rozvíjať spoluprácu a partnerstvo mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ , regiónu HANÁ a regiónu Bystřička v oblasti tradičných remesiel, činnosti spolkov, ľudového folklóru a s tým spojené zvýšenie atraktívnosti regiónov pre stálych obyvateľov ako aj návštevníkov v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

 

Pre splnenie hlavného cieľa projektu bolo potrebné naplniť špecifické ciele projektu :

 • Kultúrna výmena a vzájomné poznávanie všetkých partnerských regiónov
 • Oživenie tradičných remesiel a umenia
 • Oživenie spoločenského života na vidieku
 • Prenesenie znalostí na mladšiu generáciu
 • Upevnenie väzieb medzi regiónmi, nadviazanie spolupráce na úrovni spolkov a klubov
 • Výmena  príkladov dobrej praxe
 • Propagácia historického dedičstva našich regiónov.

 

Definovaný hlavný cieľ a aj čiastkové ciele projektu nadnárodnej spolupráce „Spájajú nás tradície“, určené v ŽoNFP boli naplnené prostredníctvom organizovania jednotlivých podujatí, kultúrno – spoločenských akcií, výstav v územiach všetkých partnerov projektu.

 

Naplnenie aktivít projektu definovaných v ŽoNFP:

Zimno - jarný festival ochotníckych divadiel v obci Nová Ves nad Žitavou

Aktivita sa uskutočnila v dňoch 20 – 22. 04. 2012 v Dome kultúry obce Nová Ves nad Žitavou. Vystúpili 4 divadelné súbory z partnerských regiónov:

 • Divadelný súbor Volkovce (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • Ryvajvl Balšovo těatra (ČR – MAS Region Haná)
 • VAD Veľká Bystřice (ČR – MAS Bystřička)
 • Ochotníci Těšetice (ČR – MAS Region Haná)

Zmeny v rámci organizovania tejto aktivity s plánom v ŽoNFP boli vykonané v posunutí dátumu uskutočnenia aktivity z mesiaca 03-2012 na 04-2012 a tiež v úprave počtu vystupujúcich divadelníkov a divadelných súborov o čom bolo podané hlásenie o zmene v mesiaci 04/2012.

Letno – jesenný festival ochotníckych divadiel v obci Veľké Vozokany

Aktivita sa uskutočnila v dňoch 13 – 15. 07. 2012 v Kultúrnom dome obce Veľké Vozokany. Vystúpilo 5 divadelných súborov z partnerských regiónov:

 • Divadelný súbor Čaradice (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • Loutkové divadlo Kašpárkovi kamarádi – TJ Sokol Olšany u Prostějova (ČR – MAS Region Haná)
 • Divadelní soubor kulturního střediska Velká Bystřice (ČR – MAS Bystřička)
 • Za dveřmi, o.s. – Ochotnické divadlo Náměšť na Hané (ČR – MAS Region Haná)
 • Divadelný súbor Veľké Vozokany (SR – MAS Požitavie – Širočina)

Zmeny v rámci organizovania tejto aktivity s plánom v ŽoNFP boli vykonané v posunutí dátumu uskutočnenia aktivity z mesiaca 08-2012 na 07-2012 a tiež v úprave počtu vystupujúcich divadelníkov a divadelných súborov o čom bolo podané hlásenie o zmene v mesiaci 04/2012.

V rámci tejto aktivity projektu spolupráce „Spájajú nás tradície“ bolo nakúpené „ozvučenie, javisková technika a divadelné svetlá“ a taktiež bola zabezpečená propagácia tejto aktivity prostredníctvom plagátov, brožúr, banera, obecnými rozhlasmi a obecnými výveskami.

 

Remeselné trhy

Remeselné trhy sa uskutočnili v dňoch 18 – 20. 05. 2012 v priestoroch Arboréta Mlyňany SAV, ktoré sa nachádza v KÚ obce Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany pri príležitosti osláv Ambrózyho dní 2012 na ktorých si Arborétum pripomenulo 120 rokov založenia. Tejto aktivity sa zúčastnili remeselníci a zruční ľudia zo všetkých partnerských regiónov projektu „Spájajú nás tradície“

V rámci tejto aktivity bolo zakúpených 15 prezentačných stánkov, ktoré budú slúžiť pri organizovaní podujatí podobného zamerania – remeselné ukážky a taktiež bola zabezpečená propagácia tejto aktivity prostredníctvom plagátov, brožúr, banera, obecnými rozhlasmi a obecnými výveskami.

 

Putovná výstava

Putovná výstava „Srdcom a rukama“ zostavená z výrobkov remeselníkov zo všetkých partnerských regiónov putovala v každej obci mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ (15 obcí) od 13.05.2012 do 26.08.2012 , pričom v každej obci sa nachádzala návštevná kniha, ktorá slúži ako podporný dokument k overeniu realizácie projektu a spätná väzba verejnosti na realizáciu aktivity.

V rámci tejto aktivity boli zakúpené prezentačné panely, vytríny, prenosné bedne a krabice a iný spotrebný materiál, aby sa zabránilo poškodeniu a znehodnoteniu výrobkov. Panely a vytríny Slovenskej časti projektu sú trvalo uložené v obci Nová Ves nad Žitavou a prenosné bedne a krabice slúžia pre potreby kancelárie MAS v Malých Vozokanoch.

Propagácia putovnej výstavy bola zabezpečená – plagátmi, obecnými výveskami a obecnými rozhlasmi.

 

Folklórny festival Požitavie - Širočina

Folklórny festival Požitavie - Širočina sa uskutočnili dňa 22. 09. 2012 v priestoroch Amfiteátra obce Nemčiňany. Tejto aktivity sa zúčastnili folklórne súbory zo všetkých partnerských regiónov projektu „Spájajú nás tradície“

 • SZ Kľačianky (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • TS Nezábudka (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy (ČR – MAS Bystřička)
 • FS Širočina (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • Hanáčti škrevani (ČR – MAS Bystřička)
 • FS Lipa (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • FS Haná Veľká Bystřice (ČR – MAS Bystřička)
 • FS Volkovčianka (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • Šumica (ČR – MAS Region Haná)
 • HS Nemčinianka (SR – MAS Požitavie – Širočina)
 • DH Vozokanka  (SR – MAS Požitavie – Širočina)

 

Zmeny v rámci organizovania tejto aktivity s plánom v ŽoNFP boli vykonané v zmene miesta organizácie v rámci územia MAS (obec Čierne Kľačany – obec Nemčiňany), v posunutí dátumu uskutočnenia aktivity z mesiaca 06-2012 na 09-2012, tiež v úprave počtu vystupujúcich folklóristov a folklórnych súborov o čom bolo podané hlásenie o zmene v mesiaci 04/2012

 

Propagácia folklórneho festivalu bola zabezpečená – plagátmi, obecnými výveskami a obecnými rozhlasmi.

 

V rámci činností ochrany spoločného kultúrneho bohatstva boli v obciach Nová Ves nad Žitavou, Vieska nad Žitavou, Veľké Vozokany a Čierne Kľačany inštalované historicko – náučné tabule, ktoré mapujú dôležité historické udalosti v území MAS Požitavie – Širočina.

 

Stránka

Divadelný súbor Čaradice

Divadelný súbor Čaradice

Loutkové divadlo Kašpárkovi kamarádi – TJ Sokol Olšany u Prostějova

Loutkové divadlo Kašpárkovi kamarádi – TJ Sokol Olšany u Prostějova

Divadelní soubor kulturního střediska Velká Bystřice

Divadelní soubor kulturního střediska Velká Bystřice

a dveřmi, o.s. – Ochotnické divadlo Náměšť na Hané

a dveřmi, o.s. – Ochotnické divadlo Náměšť na Hané

Divadelný súbor Veľké Vozokany

Divadelný súbor Veľké Vozokany

Divadelný súbor Veľké Vozokany

Divadelný súbor Veľké Vozokany

Folklórny festival Nemčiňany

Folklórny festival Nemčiňany

Folklórny festival Nemčiňany

Folklórny festival Nemčiňany

Folklórny festival Nemčiňany

Folklórny festival Nemčiňany

Folklórny festival Nemčiňany

Folklórny festival Nemčiňany

Ryvajvl Balšovo těatra

Ryvajvl Balšovo těatra

VAD Veľká Bystřice

VAD Veľká Bystřice


Stránka