Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je sobota, 6.3.2021, 14:36:50

Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, sobota 6. 3. 2021
jasná obloha 4 °C 0 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Workshop - DHZ a práca s deťmi a mládežou

Navigácia

Obsah

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-512-002

Dátum vyhlásenia: 16.06.2020

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 16.09.2020

2. kolo - termín uzavretia 16.12.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 16. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-Q399-512-002

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

      Príloha č. 00 ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

      Príloha č. 01 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

      Príloha č. 02 ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 
Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 1. hodnotiacom kole
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 1. hodnotiaceho kola k 16.09.2020: 54 074,60 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 35 925,40 €
 
Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 2. hodnotiacom kole
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 2. hodnotiaceho kola k 16.12.2020: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 35 925,40 €