Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je sobota, 6.3.2021, 14:22:07

Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, sobota 6. 3. 2021
jasná obloha 4 °C 0 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Deň dobrovoľných hasičov

Navigácia

Obsah

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-511-001

Dátum vyhlásenia: 26.03.2020

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 26.06.2020

2. kolo - termín uzavretia 26.09.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 26. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-Q399-511-001

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha č. 02 ŽoPr. - Vyhlásenie o veľkosti podniku

Príloha č. 02a ŽoPr -Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku

01 Príklad - zadanie

02 Modelové vyhlásenie

03 Hlavná príloha

04 Príloha A

05 Príloha B

06 Tlačivá o prepojení - prepojené so žiadateľom

07 Tlačivá o partnerstve

08 Tlačivá o prepojení - prepojené s partnerom

100 Výsledok komplet

Príloha č. 03 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03a ŽoPr - Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 03b ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha č. 04 ŽoPr - Úverový prísľub

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha č. 08 ŽoPr - Finančná analýza

Príloha č. 08a ŽoPr - Inštrukcie k finančnej analýze

Príloha č. 12 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 1. hodnotiacom kole 
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 1. hodnotiaceho kola k 26.06.2020: 24 997,50 €
Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 2. hodnotiacom kole

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 2. hodnotiaceho kola k 26.09.2020: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 275 002,50 €
 
Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 3. hodnotiacom kole

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 3. hodnotiaceho kola k 26.12.2020: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 275 002,50 €