Navigácia

Obsah

Výzva č. 1 / PRV / MAS05

Dňa 03.12.2009 na zasadnutí orgánov MAS - OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" bola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 5.3.3.4.1 Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka v trvaní:

od 07.12.2009 do 07.04.2010. 


Dňa 29.03.2010 na zasadnutí orgánov MAS - OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" bola aktualizovaná výzva č. 1/PRV/MAS05 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 5.3.3.4.1 Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka v trvaní od 07.12.2009 do 07.04.20110 z dôvodu aktualizovania Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader verzia 1.6 platná od 23.03.2011.