Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je utorok, 17.9.2019, 1:32:34

Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 16. 9. 2019
24 °C 12 °C
utorok 17. 9. 20/10 °C
streda 18. 9. 15/7 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Valné zhromaždenie OZ

Navigácia

Obsah

O nás

Miestna akčná skupina - Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ pôsobí na území, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti Nitrianskeho kraja a zahŕňa celkovo 18 obcí a 1 mesto. Z toho 13 obcí sa nachádza v južnej časti okresu Zlaté Moravce 4 obce a mesto Vráble sú z okresu Nitra a obec Kozárovce z okresu Levice. Menovite hovoríme o obciach: Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Choča, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Tajná, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Čifáre, Telince, Kozárovce a mesto Vráble.

Rozlohou územia a počtom obyvateľov sa Občianske združenie zaraďuje medzi stredne veľké MASky na Slovensku. Rozloha MAS na konci roku 2017 predstavovala 254,30 km2 kde žilo 23 068 obyvateľov. Priemerná hustota osídlenia je 90,71 obyvateľa/km2. Južnú a juhozápadnú časť územia tvorí Podunajská pahorkatina a na severovýchode územia sa rozprestiera Pohronský Inovec. Celým územím mikroregiónu „Požitavie – Širčoina“ pretekajú vodné toky Žitava a Širočina. Územie mikroregiónu je taktiež bohaté na vodné plochy vhodné na rybolov. Sú to napr. , v.n. Nemčiňany, v.n. Nová Ves nad Žitavou, v.n. Slepčany, v.n. Veľké Vozokany, v.n. Kozárovce a pod. 

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „POŽITAVIE – ŠIROČINA“ ako verejno – súkromné partnerstvo, ktorého členskú základňu tvorí 18 obcí a 1 mesto z mikroregiónu „Požitavie – Širočina“, 12 podnikateľských subjektov z oblasti poľnohospodárstva a stavebníctva a 12 neziskových združení či fyzických osôb z oblasti kultúry, športu a všeobecného rozvoja. Všetci členovia majú sídlo alebo sídlo prevádzky na území mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ a spoločnými silami sa pokúšajú o rozvoj daného územia zdola nahor – sami rozhodujú o tom akým smerom sa bude rozvoj územia uberať.

OZ pre rozvoj mikroregiónu „POŽITAVIE – ŠIROČINA“ podalo v roku 2008 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu „Požitavie – Širočina“, ktorá definovala základné potreby a požiadavky obyvateľov ako aj čelných predstaviteľov obcí mikroregiónu. Štatút miestnej akčnej skupiny nám bol pridelený dňa 03.08.2009 a zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 2 438 196 € na roky 2007 – 2013 bola podpísaná dňa 25.11.2009.

Od tohto okamihu začala naša činnosť, ktorú je možné vidieť v takmer každej obci mikroregiónu. Podrobný prehľad realizovaných projektov je zverejnený v databáze realizovaných projekov:

http://nsrv.sk/index.php?pl=47&okres=&kraj=&co=&ko=&rok=&pr=&pj=&mas=Ob%C4%8Dianske+zdru%C5%BEenie+pre+rozvoj+mikroregi%C3%B3nu+%E2%80%9EPo%C5%BEitavie+%E2%80%93+%C5%A0iro%C4%8Dina%E2%80%9C 

Priebežne od roku 2015 sme realizovali rôzne aktivity, ktoré vyústili na konci roka 2017 k získaniu štatútu Miestnej akčnej skupiny pre programové obdobie 2014 - 2020.  Štatút MAS a podpora stratégie CLLD nám dáva možnosti realizovať v najbližších rokoch projekty v celkovej hodnote cca 1 080 000,- EUR s možnostou dodatočne navýšiť túto alokáciu o ďalších 945 000,- EUR. 

Miestna akčná skupina "Požitavie - Širočina" začala od 1. 4. 2018 realizovať schválený projekt "Prevádzka kancelárie MAS - OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina", vďaka ktorému mohli noví, ako aj staronoví zamestnanci MAS začať svoju prácu v programovom období 2014 - 2020.  Kanceláriu už stihla navštíviť aj kontrola z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá prišla skontrolovať prvé dve Žiadosti o platbu pre projekt "Prevádzka kancelárie MAS - OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina".  

 O vyhlásených výzvach na predkladanie projektov Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky, z obecných rozhlasov a cez regionálne periodiká. 

 

Kolektív kancelárie OZ pre rozvoj mikroregiónu „POŽITAVIE – ŠIROČINA“